Zee Inzicht


coaching en vertrouwenswerk

Over Miriam

Mijn naam is Miriam Reijnen. Lees hier een greep uit mijn werkervaring en wellicht ontdek je het patroon. Ik heb al deze ervaringen gebundeld tot een coaching en begeleiding bedrijf. Ik ben mateloos nieuwsgierig en grenzeloos in mijn gedachtewereld. Ik voel sfeer en proef gemoedstoestand van anderen, ik besef dagelijks hoeveel prikkels de buitenwereld op me afstuurt. Ik kan niet zonder internet op mijn smartphone en voer alleen gesprekken als er een duidelijke essentie in te vinden is. Ooit zei een coach tegen mij "Eenheidsdrift is doodsdrift, distinctiedrift is levensdrift" en sindsdien leef ik zo mijn leven. Lastig? Ja zeker maar oh zo leuk als je het weet te sturen!

Ik ben begonnen met mijn werkleven als behandelend Logopediste en volgde al snel in de avonduren een nieuwe opleiding tot kader pedagoog. Ik werkte als logopedist in het speciaal onderwijs en particuliere praktijken maar ook in het bedrijfsleven. Ik werd gevraagd voor werkgroepen en interviews, ik ontwikkelde programma's voor ontregelde kinderen en werkte nauw samen met psychologen voor getraumatiseerde pubers. Als communicatie trainer bij de ANWB werkte ik met de hulpverleners aan het ingaan op de hulpvraag in plaats van de verzekeringsvraag. Leren luisteren en verwoorden, wanneer ben je een goede gids in een gesprek. Ik ontwikkelde een meetinstrument om gesprekskwaliteit te meten en verhoogde de consumenten cijfers terwijl het ziekteverzuim onder de medewerkers daalde. Ik besloot van mijn hobby m'n beroep te maken en woonde vijf jaar in Oostenrijk als snowboarder, gesponsord door de grote merken en alles er op er aan. Ik volgde verschillende opleidingen en groeide van instructeur uit naar chef leraar. Een bijzondere plek als Nederlandse vrouw. Daarna maakte ik de stap naar een Amerikaanse corporate in de schoenen industrie Crocs. Het merk maakte een enorme groei door en ik werkte standaard 60 uur per week. Ik was de rechterhand van de Europese directeur, verantwoordelijk voor het intranet, bedrijfsfitness en initieerde voor heel Europa het Corporate Social Responsibility programma. Ik ging mee naar Zambia, Indonesië en vergaderingen en sales meetings in heel Europa.

Vervolgens dacht ik terug te gaan naar mijn pedagogische roots en ging de kinderopvang in, precies in de periode dat deze instortte naar later bleek. Ik begeleidde een fusie als projectleider met een jaarplan verandermanagement, implementeerde een nieuw CRM systeem en voerde de reorganisatie uit die tot mijn eigen ontslag leidde. Vervolgens ging ik naar een andere kinderopvangorganisatie en trof ook daar een reorganisatie aan, deze keer met veel oud zeer in het bedrijf en in de positie van MT lid. Een totaal omslag was hier nodig en dat gaf een enorme dagelijkse hoeveelheid weerstand. Ik merk ook hier dat ik een duidelijk coachend leidinggevende ben en mensen graag ruimte geef te excelleren in hun werk. Momenteel werk ik als integriteitsfunktionaris bij de gemeente Den Haag. Een zeer uitgebreid en interessant onderwerp dat volledig gedragen wordt door gedrag en onze gemeenschappelijk compas. En daarmee een mooie aanvulling op mijn coaching werkzaamheden. Mede hierdoor is het aanbod van vertrouwenswerk ontstaan voor Zee Inzicht.

Ergens tussendoor deed ik een opleiding tot begeleider hoogsensitiviteit, Reiki, paarden massage, talent herkenning en nog veel meer workshops, netwerkgelegenheden en bijeenkomsten.

Opleidingen

EAC Equine Assited Coaching Level 1

EAC Equine Assited Coaching Level 2

EAC Systemische specialisatie

BIOS Management leergang integriteit

CAOP Verdiepings leergang management integriteit

Gouvernanace & Integrity Training morele oordeelsvorming

Van Oss en partners Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit

Workshop patienten met chronische pijnklachten

EFT Emotional Freedom Technique

HSP hoogsensitiviteit begeleider

Logopedie en foniatrie

Kader opleiding Pedagogiek