Zee Inzicht


coaching en vertrouwenswerk

Vertrouwenswerk


Bij vertrouwenswerk spreken we over zakelijke integriteit en over sociale integriteit.

Zakelijk dan gaat het over de "harde" kant van integriteit zoals diefstal, nevenactiviteiten, discriminatie, belangenverstrengeling. We kennen allemaal het voorbeeld van een cadeau aannemen tijdens het ondertekenen van een contract. In het bedrijfsleven heel normaal en geaccepteerd ( maar tot hoe ver kun je gaan?) en voor de overheid een taboe ( is dat vol te houden?). Interessante dilemma's kan dit opleveren. En hoe ga jij om met je interne kompas?

Sociale integriteit gaat over omgangsvormen en de "zachte" onderwerpen zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, intimidatie en (cyber-)pesten. De zachte kant is niet zo zacht eigenlijk. Een onveilig werkklimaat zorgt voor achterdocht bij medewerkers en een stijgend verzuim. Hoe willen we met elkaar omgaan? Ben jij die leidinggevende die durft op te treden?

 Een goed functionerend integriteitsbeleid draagt bij aan de psychosociale veiligheid van de organisatie. Als vertrouwenspersoon en ervaren integriteitsfunctionaris kan ik beide gebieden bundelen in advies en begeleiding.

Aanbod

Extern vertrouwenspersoon

Begeleiden van meldingen voor medewerkers en directie. Meelopen in het traject en advies uitbrengen over aanpak en zelf oplossend vermogen van de organisatie en de medewerkers.

Integriteit als thema

Advies geven over integriteit binnen de organisatie o.a. het opzetten van een Gedragscode, bespreekbaar maken van dilemma's, onderzoek coördinatie en werken aan ethisch leiderschap. 

Coaching integriteitsfunctionarissen

Integriteit is een mooi maar ook een belastend werkgebied. Een integriteitsfunctionaris wordt dagelijks geconfronteerd met dilemma's en ingewikkelde zaken. Cauistiek kan belastend zijn voor de persoon achter de functie of rol. Wat grijpt je aan in het verhaal? Hoe ga je om met je eigen gevoelens en gedachten bij een melding? Mentale weerbaarheid zorgt er voor dat de functionaris het werk goed en in balans kan uitvoeren.